בהתאם לתהליך ההצבעה שהוגדר לבחירות לכנסת בישראל, כל בעל זכות הצבעה משובץ לקלפי מוגדרת, הסמוכה למקום מגוריו, ורק בה הוא יכול להצביע.

עם זאת, בעלי זכות הצבעה רבים (כ-300 אלף מצביעים) אינם מסוגלים להצביע בקלפי אליה שובצו – חיילים, דיפלומטים, ימאים ועוד.

על מנת לאפשר גם לבעלי זכות ההצבעה הללו להצביע בבחירות לכנסת, הוגדר תהליך של הצבעה ב"מעטפות כפולות".

מה הן מעטפות כפולות?

מעטפות כפולות הן מעטפות הצבעה רגילות, המוכנסות לתוך מעטפות חיצוניות (כחולות), שעליהן נכתב מספר הזהות של הבוחר.

איך מצביעים במעטפות כפולות?

מבחינת המצביעים, ההצבעה במעטפה כפולה נעשית כמו בדיוק כמו הצבעה רגילה – המצביע מכניס את פתק ההצבעה לתוך מעטפה אטומה.

השוני בתהליך הוא שבניגוד להצבעה רגילה, שבה המעטפה האטומה עם הפתק מוכנסת ישירות לקלפי, בתהליך של מעטפות כפולות היא מוכנסת לתוך מעטפה נוספת שעליה נרשמת תעודת הזהות של המצביע.

המעטפות הכפולות לא נספרות בקלפי שבה נערכת ההצבעה, אלא מועברות לאתר ספירת הקולות של ועדת הבחירות המרכזית הנמצא בדרך כלל בכנסת.

שיטת ההצבעה הזו מאפשרת מצד אחד לתעד את ההצבעה של בעל זכות ההצבעה ולמנוע הצבעות כפולות, ומצד שני, לשמור על חשאיות ההצבעה.

איך סופרים את הקולות שבמעטפות הכפולות?

ספירת הקולות שבמעטפות הכפולות מתבצעת בוועדת הבחירות המרכזית (בדרך כלל בכנסת עצמה).

בשלב ראשון מוודאים שהמצביע המזוהה על המעטפה לא הצביע כבר בקלפי המיועדת לו.

במידה שלא הצביע, מסמנים אותו כעת כמי שהצביע, מוציאים את המעטפה האטומה עם פתק ההצבעה ומערבבים אותה עם מעטפות אטומות אחרות.

בשלב האחרון של תהליך הספירה, סופרים את הקולות של כל המצביעים באמצעות המעטפות הכפולות בדומה לתהליך המתבצע בכל קלפי רגילה.

השארת תגובה

נא להזין את התגובה שלך!
נא הזינו שם מלא