פנקס הבוחרים הוא למעשה רשימה עדכנית של כל אזרחי ישראל, שהם בעלי זכות בחירה בבחירות לכנסת או בבחירות לרשויות מקומיות.

פנקס הבוחרים מעודכן על ידי משרד הפנים באופן שוטף והוא נסגר כ-54 יום לפני יום הבחירות. רק מי שמופיע בפנקס הבוחרים טרם סגירתו יכול להצביע בבחירות.

איזה מידע מופיע בפנקס הבוחרים?

פנקס הבוחרים כולל מידע אישי אודות אזרחי ישראל הזכאים לבחור בבחירות הקרובות, בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין של רשות האוכלוסין וההגירה.

הפרטים המופיעים בפנקס הבוחרים אודות כל אדם:

 • שם מלא – שם פרטי ושם משפחה.
 • תאריך לידה.
 • מספר זהות.
 • כתובת מגורים.
 • שם אב או שם אם.
 • כתובת הקלפי שבה זכאי הבוחר להצביע (נקבעת בהתאם לכתובת המעודכנת בתעודת הזהות של הבוחר).

מהי חשיבותו של פנקס הבוחרים?

פנקס הבוחרים קובע את רשימת הזכאים להצביע בבחירות הארציות או המקומיות בישראל.

מי יכול לקבל את המידע של פנקס הבוחרים

המידע בפנקס הבוחרים מועבר לפעילים במנהלת הבחירות וכן למפלגות המשתתפות בבחירות.

העברת המידע של פנקס הבוחרים למפלגות מותנה בהתחייבות שלהן בכתב שלא יעשו שימוש במידע, מלבד לצרכי התמודדות בכנסת ולצרכי הבחירות בלבד.

איך אפשר להסיר את שמי מפנקס הבוחרים המפורסם באינטרנט?

אם ברצונכם להסיר את הפרטים שלכם מפנקס הבוחרים המפורסם באינטרנט, עליכם להגיש בקשה אל המפקחת הארצית על הבחירות במשרד הפנים.

הבקשה צריכה להיעשות בכתב לפקס 073-2035933 או לכתובת הדוא"ל [email protected]

מרכז מידע בעניין פנקס הבוחרים

לקראת הבחירות מפעיל משרד הפנים מרכז מידע המאפשר לבוחרים לברר האם הפרטים שלהם מופיעים בפנקס. ניתן לקבלת את המידע בדרכים הבאות:

 1. טלפון: 1-800-222-290.
  • מענה אנושי פעיל בימים א' עד ה' בין השעות 08:30-22:00, יום ו' בין השעות 08:30-13:30.
  • המענה ניתן בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אנגלית, אמהרית.
 2. מסרון (SMS): במספר 050-808-5500.
  • לבדיקה יש לשלוח מספר זהות על 9 ספרות (כולל ספרת ביקורת) וכן תאריך הנפקת תעודת זהות.
 3. פקס: 1-800-222-291.
 4. אינטרנטאתר אינטרנט לאיתור קלפי ולבדיקת זכאות. יש להצטייד במספר זהות ותאריך הנפקה.

תאריך סגירת פנקס הבוחרים – בחירות לכנסת ה-22

התאריך שבו נסגר פנקס הבוחרים בבחירות לכנסת 22 – יום חמישי 25.07.2019.

השארת תגובה

נא להזין את התגובה שלך!
נא הזינו שם מלא