תקנון האתר

אתר פוליטיקלי הוא אתר עצמאי, ללא נטייה פוליטית, ושאינו נתמך כלכלית על ידי גוף או ארגון פוליטי או חברתי כלשהו.

התכנים המופיעים באתר מבוססים על תכנים אשר פורסמו במדיות החברתיות השונות, ואין בהן משום הבעת עמדה.

השימוש באתר הינו בכפוף לכתוב בתקנון האתר (להלן "תנאי השימוש"), שבעמוד זה, ומעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים/מסכימה לתנאי השימוש, הינך נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

בעל האתר שומר את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, וכל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם עדכונו על ידי בעל האתר.

חלק מהתכנים המוצגים באתר הינם פרסומים שונים מטעם השחקנים השונים בזירה הפוליטית בישראל. בעל האתר אינו קשור בשום אופן שהוא ואינו אחראי לתכנים, למידע ו/או לטיב המידע המופיע בסרטונים, תמונות, ציוצים ופרסומים מטעם המפלגות, הסיעות, העיתונאים והפעילים השונים המופיעים באתר, והם מופיעים באתר כשירות לציבור בלבד.

שימו לב שייתכן שחלק מהתכנים המופיעים באתר אינם מתאימים לאוכלוסיות וגילאים מסוימים, וכי אין באפשרותנו לסמן תכנים אלה באתר. השימוש באתר הינו מגיל 18 בלבד.

קניין רוחני

בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו ובתכניו, אך לא בפרסומים מטעם הגורמים השונים בזירה הפוליטית בישראל, המופיעים בו ובתכניהם, המוצגים במסגרת "שימוש הוגן".

כל זכויות היוצרים בסרטונים, בתמונות, בעיצוב הגרפי ובתכני הפרסומים הינם של בעלי הפרסומים בלבד.

במידה ואינכם מעוניינים מסיבה כלשהי שתוכן כלשהו הנמצא בבעלותכם יופיע באתר, אתם מוזמנים בכל עת לפנות אלינו באמצעות הטופס ליצירת קשר, ואנו נסיר אותו מהאתר בתוך 48 שעות ממועד קבלת הפנייה ואישור קבלתה.

בנוסף, בעל האתר יעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל ליקוי, טעות ו/או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לו אודותיהם. עם זאת, בעל האתר אינו ערב לכך שלא יהיו טעויות באתר.

אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים באתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל השירות.

בעל האתר לא יהיה אחראי לכל פעילות שאינה במסגרת החוק הנעשית על ידי המפלגות, הסיעות, המתמודדים והעתונאים שתכניהם מוצגים באתר, ובכלל זה הפרות של זכויות יוצרים, סימני מסחר, לשון הרע, פרטיות וכיוצא באלה. האחראים להפרות אלה הם בעלי התכנים בלבד. בעל האתר לא יישא בכל תוצאה ו/או נזק בגין הפרות אלה.

באתר מופיעים קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט. בעל האתר לא יהיה אחראי לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים ולא ישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה ביקור באתרים אלה. בנוסף, בעל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים יהיו תקינים.

נגישות אתר האינטרנט

אנחנו עושים כל מאמץ להנגיש את האתר לבעלי לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב, בהתאם לדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013, ועפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.

למשתמשים בתוכנת הקראת מסך – מומלץ להשתמש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר באופן שוטף. במידה ומידע כלשהו באתר זה אינו נגיש עבורכם מסיבה כלשהי – נא עדכנו אותנו באמצעות הטופס ליצירת קשר ואנחנו נפעל באופן מיידי וכמיטב יכולתנו למצוא פתרון מתאים לנושא.

כללי

היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי בעל האתר אחראי באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהוא לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף שיגרם ובכל מקרה, אחריותו הכוללת לא תעלה על שווי של 650 ש"ח.

הדין החל על כל הפעולות באתר הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וכל מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תדון בבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.